Bílovické vily z počátku 20. století se zaměřením na dílo Jana Flory - prezentace a článek

Vydáno: 29. 5. 2024

Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, 

pokud vás zaujala přednáška Pavly Cenkové o bílovických vilách z počátku 20. století, můžete si v naší knihovně zapůjčit časopis Zprávy památkové péče, ve kterém vyšel obsáhlý článek paní Cenkové o vilách Jana Flory v Bílovicích. 

Pro ty z vás, kteří by si rádi osvěžili zajímavé informace, které zazněly na přednášce, přikládáme se svolením paní Cenkové do přílohy této zprávy i prezentaci její přednášky s řadou poutavých dobových fotografií.

Přejeme vám krásný den a budeme se těšit na viděnou v knihovně nebo na některé z pořádaných akcí.

Šárka Kučerová