PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Obecní knihovna Bílovice nad Svitavou se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje internetovou stránku https://www.knihovnabilovice.cz.

Kód stránek je vytvořen v souladu s normou HTML5, pomocí kaskádových stylů CSS a JavaScriptu. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami.

Všechny velikosti jsou uvedeny v relativních jednotkách. V případě, že je pro uživatele obsah a text webové prezentace obtížně čitelný může si jej zvětšit pomocí nástroje prohlížeče. Obsah a text webové prezentace je responzivní, tj. přizpůsobí se rozlišení monitoru. V nejběžněji užívaných prohlížečích lze obsah a text zvětšovat a zmenšovat taktéž za užití klávesových zkratek CTRL++ a CTRL+-. Webovou prezentaci je možné ovládat také pomocí tabelátoru.

Odkaz pro tisk uvedený za každým dokumentem je přístupný pouze se zapnutým javascriptem. Pokud uživatel nemá javascript povolen, může použít běžný způsob tisku z prohlížeče (funkčnost tisku tím není nijak omezena).

Struktura informací

Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

Stav souladu

Tato internetová stránka je částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, JPG, PNG, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader.

Některé starší dokumenty a dokumenty z externích zdrojů nejsou doplněné alternativním textem a neobsahují textovou vrstvu. Doplnění textové vrstvy není v technických možnostech provozovatele a je zde proto uplatňována výjimka z důvodu nepřiměřené zátěže ve smyslu článku 5 směrnice (EU) 2016/2102.

Vzhledem ke specifickému grafickému návrhu stránek může v některých případech docházet k nedostatečnému kontrastu.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 23.3.2021.

Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým provozovatelem těchto internetových stránek (společností Wertu studio, s.r.o.). Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba

Obecní knihovna Bílovice nad Svitavou má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Kontakt je:

Obecní knihovna Bílovice nad Svitavou
Těsnohlídkovo náměstí 999
664 01 Bílovice nad Svitavou
Tel: +420 702 055 781
E-mail: knihovna@bilovicens.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Prohlášení provozovatele internetových stránek

Tyto internetové stránky provozuje Obecní knihovna Bílovice nad Svitavou. Správcem veškerého obsahu je Obecní knihovna Bílovice nad Svitavou, Těsnohlídkovo náměstí 999, 664 01 Bílovice nad Svitavou. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu.